צ

שיחים

0/0

צסטרום ליילי
Cestrum nocturnum

לצסטרום הליילי המכונה 'יערת דבש', ניחוח מתוק דבשי הנודף עם רדת החשכה מפרחיו. שותלים בפינה צדדית בגן שכן השיח צנוע מאוד במראהו. גוזמים באביב לחידוש הצמיחה וכן בקיץ לקבלת צימוח צפוף ושפע פריחה.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2 מטר
סתיו, קיץ
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד