ק

שיחים

0/0

קודן מגוון 'מאמי'
'Codiaeum Variegatum' Mammy

קודן 'מאמי' מכונה קרוטון מסולסל. עליו הצרים מסולסלים בשוליהם בגווני ירוק – צהוב – ארגמן. שותלים במיכלים באזורים מוצלים ומוארים, חופשיים מקרה ומרוחות, בכניסה לבית, במרפסת ובפטיו.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1-1.5 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד