ק

שיחים

0/0

קליאנדרה אדומת פרי
Calliandra haematocephala

שיח גדול או עץ קטן, ענפים ארוכים ושמוטים מכוסים בשפע פריחה ורודה ( אבקני הפרח הם המציגים לראווה את יופיו) מין זה של קליאנדרה רגיש לקור ובחורף הצמח סובל מרוחות ואירועי קרה. כדאי לגזום באביב ענפים הפולשים לאזורים לא להם. אנחנו מעצבים את הקליאנדרה אדומת הפרי על גזע .כל מיני הקליאנדרה אהובים על צופיות!

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

3-4 מטר
סתיו, קיץ
אדומה
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד