ק

שיחים

0/0

קסאלפיניה יפהפיה
Caesalpinia pulcherrima

שיח בעל עלים מנוצים ופרחים עזי צבע, ארוכי אבקנים באדום - צהוב בוהק. שותלים בשמש מלאה כצמח מוקד או כמשוכה פורחת. גוזמים באביב לגובה - 20 ס"מ ופריצות חדשות יעלו מבסיס הצמח.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5-2 מטר
סתיו, קיץ
אדומה
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
נשיר מותנה