ק

שיחים

0/0

קרומיה הדורה
Karomia speciosa

קרומיה הדורה ניתן לעצב כשיח רחב או עץ קטן. יופיה בחפיה הוורודים בקיץ ובסתיו. הקרומיה נוטה לכלורוזה בקרקעות עניות ולכן מומלץ להוסיף דישון וקומפוסט לאורך תקופת הגידול.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-5 מטר
סתיו, אביב, קיץ
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט ההר הגבוה, כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
נשיר מותנה