ק

שיחים

0/0

קת נאכלת (גת)
Catha edulis

שיח בינוני, עלים פשוטים מבריקים. העלים הצעירים מבוקשים ללעיסה ולחליטה.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד