ר

שיחים

0/0

רדרמכרה סיניקה
Radermachera sinica

הרדרמכרה היא עץ למשפחת הביגנוניים ומוצאה מדרום סין וטיוואן. העלים גדולים ומבריקים ומחולקים לעלעלים. הפריחה שופעת וריחנית, דמויית חצוצרה. בארץ מגדלים את הרדרמכרה כשיח פורח בקוטר 1-2 מטר, בתערובת גידול במיכלים גדולים או בקרקע מנוקזת כצמח בית, צמח פטיו, או בפינות טרופיות בגן באזורים מוגנים מקרה ומשמש ישירה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-7 מטר
סתיו, קיץ
לבנה
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד