ש

שיחים

0/0

שיח-אברהם משולש 'ארגמני'
'Vitex trifolia 'Purpurea

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

3-4 מטר
סתיו, אביב, קיץ
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
נשיר מותנה