ש

שיחים

0/0

שנויית מחוספסת
Anisodontea scabrosa

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5-2 מטר
סתיו, אביב, קיץ
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ