א

עמידים לקור

0/0

אבוטילון זני מכלוא
Abutilon hybrids

אנו מגדלים שלושה זני מכלוא המצטיינים בפריחה שופעת. האבוטילון עלול לסבול בשפלה, בעיקר בסוף הקיץ ובסתיו, ממזיקים כמו כנימת עש הטבק. רצוי לטפל בתכשיר כדוגמת קונפידור.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.5-2 מטר
סתיו, אביב, קיץ
ורודה
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד