א

שיחים

7

אבוטילון זני מכלוא
Abutilon hybrids

אנו מגדלים שלושה זני מכלוא המצטיינים בפריחה שופעת. האבוטילון עלול לסבול בשפלה, בעיקר בסוף הקיץ ובסתיו, ממזיקים כמו כנימת עש הטבק. רצוי לטפל בתכשיר כדוגמת קונפידור.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1.5-2 מטר
10 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0