א

סוקולנטים

8

אגבה חוטית
Agava filifera

מוצאה של האגבה החוטית הוא במקסיקו. שושנת העלים צפופה וכהה, העלים מעוטרים בחוטים לבנים וקצותיהם מחודדים ודוקרים. ענפי הפריחה פורצים לגובה 2.5 מטר ונושאים פרחים לכל אורכם. כמו ברוב מיני האגבות, שושנת העלים גוועת אחרי הפריחה אך משאירה אחריה שתילונים רבים. שותלים כצמח ראווה, בערוגות יובשניות, בצידי דרכים, (לא לצד מדרכות!) בכיכרות, בגינון פורמלי באחזקה נמוכה. עמיד לחום וליובש, להשקיה חסכונית ולמגוון קרקעות.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר25 ליטר

פריחה

0.5 מטר
5 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0