א

גיאופיטים

8

אגפנטוס אפריקני
Agapanthus africanus

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.3-1 מטר
10 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0