א

סוקולנטים

אהלית
Faucaria spp

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.1-0.2 מטר
5 ליטר
חורף

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0