א

שיחים

7

אוג מכחיל
Rhus glauca

שיח גדול וחסון, עלווה גלדנית רעננה. עמיד לקור ומתאים לשתילה גם בקו חוף שני. מגדלים אוג מכחיל כשיח לגדר חיה לחציצה ולהסתרה וכרקע לשיחים ועשבוניים פורחים.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1.5-3 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד
0/0