א

שיחים

8

אודונטונימה סטריקטום ('עב שיבולת אדום')
Odontonema strictum

שיח בינוני, עלים גדולים, שיבולי פריחה אדומים כשני בסוף הקיץ ובסתיו. שותלים בסמוך לקיר במקומות מוצללים בגן . גוזמים באביב לגובה 50 ס"מ כדי לעבות ולצופף את ענפי הצמח וכדי למנוע קריסה בתקופת הפריחה. אהוב בחיוחד ע"י צופיות.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1.5 מטר
10 ליטר
סתיו

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0