א

שיחים

אוכנה מסורית
Ochna serrulata

שיח גדול או עץ קטן הנושא עלים ארוכים ומשוננים, פריחה יפיפיה צהובה וזוהרת באביב ופירות קישוטיים בשחור אדום. שותלים בקרקע עשירה בחומר אורגני ומחפים ברסק עץ, משקים באופן סדיר. שותלים כצמח מוקד או כצמח משוכה בחברת שיחים נוספים נושאי פירות אדומים כמו אצרולה, קטלב משונן 'צפוף', צינית מקרינה, חבושית פרנשט. האוכנה אהובה על ציפורים!

גובה

גודל מיכל

25 ליטר

פריחה

2-4 מטר
25 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה, חצי צל, צל מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0