א

שיחים

9

אוגניה (פיטנגו) חד-פרחית
Eugenia uniflora

הפיטנגו הוא שיח ותיק ונפוץ בארץ ומשמש שנים רבות כצמח גדר חיה. העלים מבריקים ואדמדמים בזמן הלבלוב. הוא פורח כמה פעמים בשנה ומניב פירות טעימים המחליפים את צבעם מירוק לכתום ולאדום בבשלותם. אנחנו מגדלים את הפיטנגו כשיח גדול לגובה 2.5 מטר וכעץ קטן על גזע. מלבד גדר חיה ניתן לשתול פיטנגו כמשוכה גבוהה לא גזומה לחציצה ולהסתרה לצד שיחים נוספים.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

2-4 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0