א

שיחים

9

אילת המסטיק
Pistacia lentiscus

אילת המסטיק היא שיח חסון הנושא עלים מנוצים, כהים וצפופים בעלי ניחוח הדומה למסטיק. היא גדלה בר בגליל, בכרמל וברצועת החוף. שותלים כצמח כיסוי איטי גידול, כצמח מוקד או כעץ פיסולי קטן. היא עמידה לקור, להשקיה מצומצמת ומתאימה כצמח עמיד לקו חוף שני. ניתן לשלבה בגן עם עצי חורש כמו אלון התבור, אלון מצוי, כליל החורש ועם שיחים כמו קידה שעירה, מרווה משולשת, לוטם, אחירותם וקורנית.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר25 ליטר על גזע50 ליטר

פריחה

2 מטר
10 ליטר, 25 ליטר, 25 ליטר על גזע, 50 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל, צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0