א

שיחים

7

איקסורה אדומה
Ixora coccinea

שיח מרהיב, עלים גדולים ותפרחות שופעות באדום זוהר. שותלים במיכלים גדולים בפטיו או בפינות המוגנות מקרה ומרוחות. האיקסורה פורחת גם בצל כבד ותתאים לגינות בעלות אופי טרופי בחברת זני קודן, גלימנית, זוגיים ויטרופה.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1.5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0