א

שיחים

איקסורה ורודה
'Ixora 'pink

האיקסורה הורודה פורחת באשכולות פריחה ורודים מרהיבים כל הקיץ והסתיו. שותלים במיכלים גדולים בתערובת שתילה בפינות מוגנות מקור ומרוח. השקיה ודישון לאורך כל ימות השנה (לפרטים נוספים, ראה איקסורה אדומה)

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1.5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0