א

גיאופיטים

7

איריס אלג'ירי (כרתי)
Iris unguicularis

לאיריס האלג'יראי עלים זקופים ארוכים ופרחים בכחול בהיר החבויים ביניהם. גיזום נמוך של העלווה בסתיו יבליט את יפי הפרחים בחורף.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.6 מטר
7 ליטר
חורף

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0