א

גיאופיטים

7

איריס גרמני
Iris germanica

גיאופיט בעל קנה שורש הנושא עלים זקופים ורחבים בצבע אפרפר. פרחים גדולים מרהיבים בחורף ובאביב. אנחנו מגדלים בעיקר את הזן הסגול המצטיין בזמן פריחה ארוך. שותלים בערוגות על רקע שיחים ירוקי עד.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.4 מטר
7 ליטר
חורף, אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
ירוק עד
0/0