א

גיאופיטים

איריס לואיזינה 'בלק גיימקוק'
'Iris louisiana 'Black Gamecock

איריס לואיזינה הוא גיאופיט בעל שורש מעובה וציצת עלים זקופים דמויי חרב. ל'בלק גיימקוק' פרח סגול ענק הנישא על גבעולי פריחה מעל העלים. שותלים במקבץ בצל או בחצי צל, בערוגה מושקית היטב או כצמח גדה, גם בקרקע בוצית או שאיננה מנוקזת. מומלץ להסיר את הלקטי הזרעים אחרי הפריחה וגם להסיר עלים יבשים בסתיו לפני הלבלוב הצעיר בחורף.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.7 מטר
10 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0