א

סוקולנטים

8

אלואה אלפרדי
Aloe alfredii

אלואה אלפרדי 8 Aloe alfredii גובה: 50 ס"מ ירוק עד פורח בסתיו, בחורף ובאביב בצהוב- כתום שמש מלאה וחצי צל בכל אזורי הארץ אלואה אלפרדי הוא צמח קומפקטי המשמש כצמח כיסוי צמוד קרקע, בעל פריחה נאה לאורך חודשים ארוכים בשנה. שותלים בערוגות לאחזקה נמוכה וחסכנית בהשקיה לצד אלואה ג'ונסון, נציץ פרודוקטוס, קריפטברגיה אדומה וסביון מכחיל.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.5 מטר
5 ליטר
סתיו, חורף, אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0