א

סוקולנטים

9

אלואה דוקרני
Aloe x spinosissima

האלואה הדוקרני הוא מכלוא עמיד לשמש, לקור וליובש. העלים משוננים בשוליהם ויוצרים מושבות צפופות ברוחב של מעל מטר. עמודי הפריחה מתרוממים בחורף ונושאים תפרחות כתומות עד האביב. שותלים בשטחים ציבוריים, בגינות קקטוסים וסוקולנטים, ובערוגות משולבות עם בני שיח וצמחי כיסוי בהשקיה חסכונית.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.6 מטר
5 ליטר
חורף

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד
0/0