א

סוקולנטים

8

אלואה דלאטי
Aloe x delaetii

אלואה דלאטי הוא מכלוא בין אלואה סיליאריס ואלואה סוקוטרינה. העלים משולשים, צבעם ירוק, גובה שושנת העלים כ-50 ס"מ. עמודי פריחה עולים בחורף ונושאים תפרחות כתומות מפברואר ועד מאי. שותלים במקבצים כצמחי כיסוי לאחזקה נמוכה והשקיה מועטה. ניתן לשלב עם מיני אלואה שונים כמו למשל אלואה קצר עלים, אלואה אמיתי, אלואה פרינסיפיס

גובה

גודל מיכל

5 ליטר25 ליטר

פריחה

0.5 מטר
5 ליטר, 25 ליטר
חורף, אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד
0/0