א

סוקולנטים

אלואה לינאטה
Aloe lineata

אלואה קטן מימדים, שושנות העלים מסודרות כמניפות צפופות. פורח בכתום באביב. שותלים בעציצים או בערוגה מנוקזת בחברת זני אגבה, אלואה וסוקולנטים שונים.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.6 מטר
5 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0