א

סוקולנטים

8

אלואה מכלוא 'גונסון'
׳Aloe 'Johnson's Hybrid

מכלוא מצטיין של אלואה. צמח קומפקטי שרוע הנושא ענפי פריחה כתומים כל השנה. מתאים במיוחד לכיסוי שטח, גם בקו חוף 2.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.4 מטר
5 ליטר
סתיו, חורף, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0