א

סוקולנטים

9

אלואה מניפתי
Aloe plicatilis

אלואה מניפתי הוא שיח או עץ קטן, בעל גזע מפוצל ופיסולי, מניפות עלים ופריחות אדומות. שותלים בקרקע מנוקזת או בתערובת גידול במיכל בשמש מלא ובחצי צל. עודפי מים יגרמו לרקבונות ולהתמוטטות הצמח, בעיקר בקיץ. אין עוד אלואה יחודי ומרהיב כמוהו. אתגר למקצוענים וחובבים משקיענים.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0