א

סוקולנטים

8

אלואה סומלינסיס
Aloe somaliensis

אלואה סומליינסיס בולט בזכות שושנת עלים מגוונת וקישוטית. על העלים הירוקים גיוון מוזאיקה לבן, שולי העלים ורדרדים ומשוננים עם קוצים חומים. 2-3 ענפי פריחה מתרוממים באביב משושנת העלים ונושאים תפרחות צינוריות ורודות. שותלים בקרקע מנוקזת בשמש מלאה או שותלים בעציצים בתערובת גידול.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.5 מטר
10 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0