א

סוקולנטים

אלואה 'פינק בלאש'
'Aloe 'Pink Blush

מכלוא קטן במידותיו, עדין וצבעוני. העלים מנוקדים בירוק- לבן ושוליהם ורודים. בחורף עולים עמודי פריחה הנושאים פרחים כתומים. שותלים בעציצים בקרקע מנוקזת. השקיה רק בתקופה היבשה אחת לשבוע.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.3 מטר
5 ליטר
חורף

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0