א

סוקולנטים

8

אלואה קצר עלים

אלואה קצר עלים בולט בזכות שושנות העלים הנמוכות והצפופות. שותלים בעציץ או כצמח כיסוי נמוך בערוגות סוקולנטים וקקטוסים כצמח מילוי ורקע לזני אלואה, אגבות ויוקות גבוהים בעלי מופע פיסולי.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר10 ליטר

פריחה

0.4 מטר
5 ליטר, 10 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0