א

סוקולנטים

אלואה הומליס
Aloe humilis

אלואה זעיר וצפוף, עלים משוננים אפרפרים מכונסים כלפי מרכז הצמח. פריחה כתומה זוהרת בחורף. שותלים בקרקע מנוקזת כצמח כיסוי נמוך, במסלעה וכאקסמפלר בעציץ רחב.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.3 מטר
5 ליטר
חורף

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0