א

סוקולנטים

8

אלואה אמיתי
Aloe vera

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.3-0.4 מטר
10 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0