א

גיאופיטים

7

אלוקסיה וונטי
Alocasia wentii

מוצאן של האלוקסיות ('אוזן פיל') הוא בדרום מזרח אסיה. לאלוקסיה וונטי עלים קישוטיים דמויי לב, כ-40 ס"מ אורכם. צידם התחתון ארגמני, צידם העליון ירוק כהה. שותלים בצל עצים, במפנה צפוני או מזרחי מוגן מרוח, ללא שמש ישירה, בעציצים או בקרקע מנוקזת, עשירה בחומר אורגני בהשקיה ודישון סדירים. בטמפרטורות נמוכות, מתחת ל-8 מעלות צלסיוס, העלים עלולים להצהיב אך יתאוששו במהרה בחודשי האביב.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1.2 מטר
10 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0