א

גיאופיטים

8

אלוקסיה זברינה
Alocasia zebrine

מוצא מין זה של אוזן פיל הוא בפיליפינים. העלים דמויי חץ, הגבעולים הגבוהים מקושטים בפסים שחורים לבנים. כמו כל מיני האלוקסיה גם אלוקסיה זברינה רגישה לקור. מגדלים בעציץ בתערובת מנוקזת, בצל מואר ללא שמש ישירה, בבית ע"י חלון, בחוץ מתחת לעצים או במפנה מוצל מוגן מרוח. השקיה ודישון לאורך כל תקופת הגידול.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.7 מטר
10 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0