א

גיאופיטים

8

אלוקסיה עבת שורש
Alocasia macrorrhiza

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1-1.5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
ירוק עד
0/0