א

שיחים

7

אליוג'ין היגל
Alyogyne Huegelii

שיח הבולט בפריחה יפה סגולה בחורף ובאביב. כשיח בודד או בגדר חיה. יעדיף את אזור הר עד 500 מטר מעל פני הים, בשפלה וברצועת החוף קצר חיים.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

2 מטר
10 ליטר
חורף, אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד
0/0