א

גיאופיטים

7

אלסטרומריה תוכית
Alstromeria psittacina

עלים מגוונים בירוק לבן, ענפי פריחה לצינצנת. צמח כיסוי לצל. בקיץ, בזמן הפריחה, הצמח נכנס לתרדמת ושושנת העלים נעלמת לחודש ימים.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.6-0.8 מטר
7 ליטר
אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד
0/0