א

גיאופיטים

8

אלפיניה הדורה 'מגוונת'
'Alpinia speciosa 'Variegata

לזן המגוון של האלפיניה עלים קישוטיים רחבים, מגוונים בפסים צהובים. שותלים בצל בגינות בעלות אופי טרופי לצד מגסקפסמה, קאנה הודית, אלוקסיה וקרוטון.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1.5 מטר
10 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0