א

שיחים

8

אספרג ענף
Asparagus myriocladus

שיח בעל ענפים קשתיים קוצניים, העלווה עדינה מחטנית ודקיקה בצבע ירוק בהיר מאוד וכהה בבגרותה. מזכיר בצורתו שרך. פרחים לבנים באביב, הפרי ענבה ירוקה. מתאים לצל מלא וחלקי, גם מתחת לעצי אורן. שותלים באדמה או במיכל גדול כצמח רקע, או כצמח מוקד, וגם כצמח כיסוי מתחת עצים. מומלץ לגזום ענפים זקנים.

גובה

גודל מיכל

25 ליטר

פריחה

1-1.5 מטר
25 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0