א

שיחים

9

אפרסמון מבריק
Diospyros lucida

שיח קטן, איטי גידול, הנושא עלים צפופים מבריקים המלבלבים בגוון נחושתי. צמח חסון השורד גם בתנאי אקלים קיצוניים באחזקה נמוכה. שותלים כמשוכה או כגדר חיה נמוכה גזומה, כצמח כיסוי או כצמח מוקד בודד.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר50 ליטר

פריחה

1 מטר
10 ליטר, 25 ליטר, 50 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד
0/0