8

אקליפה זוחלת 'זנב חתול אדום'
Acalypha reptans

צמח משתפל, מתאים לשתילה בכדים. זנבות אדומים קישוטיים מהאביב ועד סוף הסתיו

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.2 מטר
7 ליטר
סתיו, סוף הסתיו, אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0