א

גיאופיטים

7

אריסטיאה אקלוני
Aristea ecklonii

מוצא האריסטיאה למשפחת האיריסיים הוא ממרכז ומדרום אפריקה. שושנים עלים זקופה כל השנה. באביב מופיעים עמודי פריחה הנושאים שפע פריחה כחולה מרהיבה. שותלים במיכלים או בערוגות עשירות בחומר אורגני ומושקות היטב. מזריע את עצמו!

גובה

גודל מיכל

פריחה

0.7 מטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0