א

שיחים

8

אשחר רחב עלים 'מגוון'
'Rhamnus alaternus 'Variegata

ערכו הגנני הרב של האשחר המגוון הוא בעלוותו. שיח קטן (למרות שבאזור מוצאו, בדרום אירופה, הוא מתפתח לשיח גדול, או אפילו לעץ קטן) עלים ירוקים קטנים בעלי שוליים לבנים יפים במיוחד באזורים מוצלים בגן. הפריחה איננה בולטת. שותלים כצמח רקע לרב שנתיים או לשיחים נמוכים פורחים. ניתן לשלב במשוכה עם שיחים כמו גלפימיה מכחילה, מורן קרח, קטלב משונן צפוף, צינית מקרינה, גרפטופילום הדור.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1.3 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0