6

בוגונביליאה נאה
Bougainvillea spectabillis

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

2-4 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
נשיר
0/0