ב

שיחים

8

בודליאה דוויד
Buddleja davidii

אנחנו מגדלים הכלאה של בודליאה דוויד המתאפינת בגידול קומפקטי ובשפע פריחה סגולה. רצוי לקטום תפרחות שהתייבשו כדי לשוות לצמח מראה 'נקי' וכדי לעודד גלי פריחה נוספים. כל מיני הבודליאה מעדיפות את אזור הגבעות ואזור ההר.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1-2 מטר
10 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0