ב

שיחים

בוהיניה גלפיני
Bauhinia galpinii

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר50 ליטר

פריחה

3 מטר
10 ליטר, 25 ליטר, 50 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
נשיר מותנה
0/0