ב

שיחים

8

בוהיניה לבידה
Bauhinia tomentosa

שיח צנוע בדרישותיו הפורח בפרחים גדולים צהובים – סגולים במשך כל העונה החמה. מרשים במיוחד כצמח מוקד גבוה מעוצב על גזע.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

2-4 מטר
10 ליטר
אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
נשיר
0/0